Mobiliųjų įrenginių garantinės sąlygos

Ribota garantinė priežiūra atliekama iki paskutinės ribotos garantijos laikotarpio dienos, kai be jokio papildomo užmokesčio šalinami įvairūs prietaiso defektai, atliekami priežiūros ir remonto darbai.

Ribotas gamintojo garantijos laikotarpis
 
Garantinis laikotarpis prasideda, kai originalų mobilųjį telefoną ar jo priedų įsigyja galutinis vartotojas, ir baigiasi tą dieną, kuri nurodyta prietaiso garantinėje pažymoje ar kitame įsigijimą liudijančiame dokumente. Atskiroms prietaiso dalims gali būti suteikta skirtingo laikotarpio garantija (priedams, korpusinėms dalims ar kt.) Ribotas gamintojo garantijos laikotarpis nepratęsiamas, jei galutinis pirkėjas prietaisą perparduoda.
 

Nokia, Samsung, Sony, HTC, Motorola, LG, Huawei, Cat, ZTE mobiliųjų įrenginių garantinio aptarnavimo atveju, registruojant įrenginį remontui, būtina pateikti įsigijimą liudijantį dokumentą, kuriame yra nurodytas pardavėjas, IMEI, modelis, data, įsigijimo kaina.