Įgyvendinti projektai

UAB „Mobiliųjų telefonų techninis centras“ įgyvendino projektą „Elektroninio verslo valdymo sistemos automatizuotų sprendimų įdiegimas įmonėje“ (kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-03-005) finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-02-K „E-Verslas LT“.

Projekto tikslas – didinti įmonės veiklos produktyvumą ir gerinti aplinką jos verslui vystyti bei plėsti, panaudojant informacines technologijas, kurio įgyvendinimas siejamas su įmonės verslo misija ir vizija. Vykdant projekto veiklas įmonėje optimizuoti 5 vidiniai bei išoriniai įmonės procesai, kas leidžia įmonei dirbti efektyviau ir sukurti didesnę pridėtinę vertę, sudaryti palankias sąlygas didinti darbo našumą, gerinti verslo aplinką eksportui, kelti įmonės konkurencingumą ir produktyvumą.

Projekto finansavimas – projektui įgyvendinti skirta iki 149.970,00 Lt (iki 50 proc.), neįskaitant PVM, iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma – 299.940,00 Lt, neįskaitant PVM.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2012 m. kovo mėn. – 2012 m. rugsėjo mėn.