Gamintojo garantijos ribojimas

Gamintojo garantinės ir jų ribojimo sąlygos pateikiami mobiliosios įrangos naudotojo vadovuose, naudojimo instrukcijose, garantinėse pažymose ar kitoje gamintojo oficialiuose šaltiniuose pateikiamoje dokumentacijoje.
 
Statistika: MTTC per mėnesį apriboja iki 8 proc. visos mobilios įrangos garantijų. Pagrindinė priežastis – vartotojo instrukcijose numatytų sąlygų nesilaikymas.
 
Dauguma atvejų gamintojo garantija netaikoma:
  • sunaudojamoms, nusidėvinčioms dalims, pvz., baterijoms, korpusinėms dalims arba apsauginei dangai.
  • esant menkam pažeidimui, įskaitant įbrėžimus, įlenkimus ir apgadintas plastikines jungčių dalis (bet tuo neapsiribojant);
  • jei gedimas įvyko dėl to, kad produktas buvo naudojamas su kitu produktu; 
  • įvykus gedimui dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo, kontakto su skysčiu, gaisro, žemės drebėjimo arba kitos išorinės priežasties;
  • įvykus gedimui dėl produkto naudojimo ne pagal naudotojo vadovą, technines specifikacijas arba kitas paskelbtas gamintojo produktų naudojimo gaires;
  • produktui, kuris buvo modifikuotas siekiant pakeisti funkcines galimybes arba charakteristikas be  gamintojo leidimo;
  • atsiradus trūkumams dėl įprasto nusidėvėjimo arba dėl įprasto produkto senėjimo;
  • jei pašalintas arba nutrintas produkto serijos numeris
  • jei produktas yra vogtas arba gamintojas pagrįstai mano, kad produktas yra vogtas, remdamasi teisėsaugos institucijų pateikta informacija.
  • produktams taisytiems reikiamų gamintojų įgaliojimų neturinčiuose techniniuose priežiūros salonuose.

Garantijos sąlygų pažeidimų pavyzdžiai.

 
Mechaniniai pažeidimai (žalia linija žymi, kad telefono vidinis ekranas yra pažeistas/ suspaustas ar kt):