Kokybės ir aplinkosaugos politika

MŪSŲ VEIKLOS PAGRINDINIAI TIKSLAI:

* Siekiame būti patikimiausiais partneriais šalinant mobiliųjų terminalų gedimus.
* Siekiame tapti savo srities lyderiais Šiaurės Europos ir Baltijos šalyse.

MŪSŲ VEIKLOS PRINCIPAI:

Požiūris į klientą:
* Mes su klientais bendradarbiaujame pagal partnerystės principą – laimėkime kartu.
* Savo darbu su klientais siekiame, kad dėl mobiliųjų terminalų gedimų jie patirtų kuo mažiau nepatogumų.
* Vykdome įsipareigojamus klientams, privalomuosius ir mūsų pačių nustatytus reikalavimus kokybės srityje.
Požiūris į save ir partnerius:
* Siekiame, kad mūsų darbuotojai suprastų, jog  už kiekvieno sugedusio mobiliojo terminalo stovi realus žmogus.
* Periodiškai apmokome savo darbuotojus, siekdami pagrindinių mūsų veiklos tikslų.
* Suprantame, kad ir nuo mūsų veiklos priklauso mobiliųjų terminalų gamintojų verslo sėkmė.
Požiūris į veiklos tobulinimą:
* Siekdami patenkinti mobiliųjų terminalų gamintojų bei klienų poreikius ir atitikti teisinius reikalavimus, įdiegėme kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 bei aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001 reikalavimus bei nuolatos tobuliname jų rezultatyvumą.
* Reguliariai peržiūrime savo poziciją, įvertiname, ką įvykdėm, kur esame, kur būsime rytoj.
* Tobuliname bendrovės vidaus procesus, pasitelkiant naujausias technologijas, atnaujinant techninę bazę, ieškant naujų alternatyvių medžiagų.
Požiūris į aplinką:
* Rūšiuojame ir utilizuojame tiek gamybos tiek buitines atliekas taip minimizuodami mūsų veiklos įtaką aplinkai.
* Nuolatos ieškome būdų optimizuoti energetinių resursų savo veikloje panaudojimą, vykdome taršos prevenciją bei įsipareigojame atitikti teisinius aplinkos apsaugos reikalavimus.
 
Direktorius
Gintaras Kručkas
Vilnius, 2009-03-01
Suteiktų paslaugų kokybės klausimais su mumis galite susisiekti el. paštu: