• Registruotis
 • Partnerių portalas

  Neatsiimtos įrangos utilizavimas

  Perduota remontuoti/patikrinti įranga saugoma 6 mėnesius nuo pranešimo apie darbų pabaigą. Saugojimo mokestis yra 10 Eur/mėn. MTTC turi teisę sulaikyti perduotą įrangą, kol Klientas visiškai ir tinkamai neatsiskaito su MTTC už suteiktas paslaugas (taisymo darbus, saugojimą ar pan.)

  Po 6 mėnesių klientui neatsiėmus įrangos, įranga realizuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai įranga yra nepataisoma ar jos remonto kaštai yra neproporcingi įrangos vertei, MTTC turi teisę šią įrangą utilizuoti.
   

      Autorizuotas aptarnavimo centras
  Dalintis